Hałda na Wrocławskiej: przed i po…

Od kiedy w naszym regionie zaczęto budować więcej dróg, bytomskie hałdy nikną w oczach. Najbardziej eksponowaną jest – a w zasadzie była – ta przy ulicy Wrocławskiej. Spośród wszystkich mieści(ła) się najbliżej ścisłego centrum miasta, natomiast u jej stóp przebiega(ła) ruchliwa Droga Krajowa nr 94. W ciągu niewiele ponad jednego roku, praktycznie zniknęła z powierzchni. Co by nie zanudzać – to zdjęcie zrobiłem w marcu 2010:

Hałda przy Wrocławskiej

Czubek szybu kopalni Bobrek-Centrum był wówczas ledwo widoczny, a gdy hałdę gęsto zarastały drzewa, nie było go w ogóle widać. Dziś można go podziwiać w pełnej krasie:

Hałda przy Wrocławskiej

Jeszcze trochę i o tym, że była tam hałda, będą świadczyć jedynie te zdjęcia :).

Ciekawe co tam w przyszłości powstanie. W Życiu Bytomskim z kwietnia 2010 pisano o wydaniu decyzji o Warunkach Zabudowy dla tego terenu określających budowę obiektów mieszkalnych wielorodzinnych z drogą dojazdową i podziemnym parkingiem. Czy to realne? Trudno przewidywać, bo życie lubi zaskakiwać :P.


Daniel Lekszycki & Marek Wojcik